Workshop a jobb kommunikációért

Svéd és magyar kezdeményezésre, a GMF és az Europai Bizottság égisze alatt 2014. április hónap 07-08. napján, Brüsszelben gyűltek össze a radioaktív hulladék lerakókkal érintett települések polgármesterei és a téma szakemberei.

Magyarországot – ezen belül az ITT-t Koblász Sándor és Dr. Sajó Gyula, Váchartyán és Váckisújfalu községek polgármesterei illetve Dohóczki Csaba, GMF alelnök képviselték.

A most életrehívott hálózat főbb célkitűzései között szerepel a

• tapasztalatcsere a politikusok és a köztisztviselők között,

• a polgárokkal való párbeszéd területén a legjobb megoldások egymás közötti megosztása,

• az önkormányzatok felkészítése arra, hogy javítani tudják otthon a kommunikációs folyamatokat

• az Európai Bizottság partnerévé és platformává válás.

A résztvevők az első napon tájékoztatást kaptak a Bizottság illetékes tisztségviselőitől a Radioaktív hulladékokról szóló irányelvről és annak alkalmazása uniós tapasztalatairól, majd munkacsoportokban folytattak eszmecserét az irányelv otthoni végrehajtásáról illetve egyeztettek arról, milyen szempontok szerint alakítják ki az együttműködést az ENWD hálózatában. A második munkanapon a küldöttségek prezentációkban és előadásokban mutatták be, milyen körülmények között, milyen társadalmi-gazdasági környezetben létesült és működik a lerakó, illetve milyen struktúrában, milyen eszközökkel folytatnak párbeszédet állampolgáraikkal hazájukban. A bemutatókat követően élénk és alkotó párbeszéd alakult ki, melynek legfontosabb konklúziója azt volt, hogy csak az állampolgárok egyenrangú partnerként történő kezelése, az azonnali, teljeskörű és őszinte kommunikáció lehet hosszú távon eredményes. A valós helyzet, az esetleges problémák teljes vagy részleges elhallgatása, azok relativizálása melegágya a gyanakvásnak, a találgatásoknak. A szeminárium következő fordulójának idén októberben Németország ad otthont.

ENWD konferencia, Brüsszel

ENWD konferencia, Brüsszel

ENWD konferencia, Brüsszel

ENWD konferencia, Brüsszel

Csatolmány megtekintése.